Skip to main content

BIM 5D Manager

Posted: 23 Oct 2020 Closes: 21 Nov 2020
Søborg, DNK Competitive
Permanent & Full-time SCS_req34474

Ihre Aufgaben

Brænder du for udvikling og er du fortrolig medde nyeste teknologier og digitale værktøjer indenfor byggebranchen? Har duerfaring med IKT-aftaler og 3D-modeller? Så er det måske dig vi søger.

SomBIM 5D Manager bliver du ansvarlig for BIM- og IKT-ledelsen på et større projekti København. Det bliver din opgave at sikre, at BIM- og IKT-ydelserne bliverbrugt optimalt og iht. de aftaler, der er indgået mellem projektets parter,samt at bistå den interne organisation med 3D-, 4D- og 5D-processer. Du bliver tilknyttet projektet tidligt og får en unik mulighed for at følgeprojektet fra den tidlige designfase og frem til færdigt byggeri.

Du bliver en del af en dansk organisation i en storinternational koncern og får rig lejlighed til tværfagligt samarbejde, sparringog udvikling med organisationens øvrige medarbejdere. Blandt andet vil du få endel kontakt til vores specialister i vores internationale BIM 5D afdeling.

IZÜBLIN behandler hinanden med respekt og tillid, og vi hjælper hinanden, hvorder er brug for det. Det er derfor vigtigt, at du er en teamplayer, der forstårat indgå i relationer med forskellige mennesker. Som en del af projektteamet ogfår du en specialiseret faglig rolle, men referer ind til afdelingsledelsen medtilknytning til vores Building Construction enhed.

Dinearbejdsopgaver bliver bl.a. at:
  • Bistå det digitale samarbejde mellem projektets interessenter
  • Ansvarlig for at følge op på at modellerne overholder IKT-aftalen
  • Facilitere IKT-møder med rådgivere, samt sikre en god dialog og koordinering mellem BIM-parterne på projektet.
  • Oprette fællesmodeller med ingeniørens og arkitektens 3D-modeller
  • Sikre projektets bygbarhed ved at udføre konsistens- og kollisionskontroller samt videreformidle resultaterne til projektets parter
  • Udarbejde 4D simulering samt løbende holde denne opdateret, samt bistå tidsplanlægger og LEAN ansvarlig med 4D-processer
  • Koordinere leverandørprojektering udført i 3D, samt producere 3D samlingsdetaljer til produktionen

Ihre Qualifikationen

Vi søger en person, der med baggrund i en relevant teknisk uddannelse (fxingeniør, bygningskonstruktør el.lign.) brænder for at anvendedigitale værktøjer. Duhar nogle års erfaring med IKT-ledelse og med at anvende 3D modeller til designkoordinering,samt kendskab til de mest gængse BIM-softwares f.eks. Revit, Solibri, BIMcollabog Bluebeam. Kan du ydermere byde ind med erfaring med 4D- og 5D-processer erdet kun et plus.

Det er vigtigt, at du har teknisk forståelse og behersker både dansk ogengelsk. Som person har du gode formidlingsevner, er engageret og udviklingsminded. Du arbejderstruktureret og selvstændigt og har en proaktiv løsningsorienteret tilgang til dit arbejde.

Wir bieten
Så send os dit CV og en kort ansøgning via linket og tag næste skridt på din karrierevej i selskab med vores fantastiske team, som sammen med dig vil udgøre kernen i vores motto "Teams Work". Det daglige arbejde vil foregå på vores kontor i Søborg/København, men afhængig af placeringen af vores projekter må der forventes en vis rejseaktivitet. Vi glæder os til at høre fra dig.

Über uns
ZÜBLIN A/S - TEAMS WORK.

ZÜBLIN A/S er en dansk entreprenørvirksomhed og en del af STRABAG - en af de førende europæiske teknologikoncerner i bygge- og anlægsbranchen. Vi udfører bygge- og anlægsprojekter samt betonkonstruktioner og funderingsopgaver med en høj grad af kompleksitet.
Vores arbejde er baseret på engagement og knowhow fra mere end 73.000 medarbejdere i koncernen, der arbejder i teams og udveksler viden på tværs af landegrænser. Som en del af dette netværk af internationale enheder tilbyder vi en samlet løsning i højeste kvalitet - fra design og planlægning til udførelse og drift.

Vi tror på, at samarbejde er vejen til succes og arbejder ud fra mottoet TEAMS WORK. Med udgangspunkt i ZÜBLIN teamconcept indgår vi i forpligtende og tillidsfulde partnerskaber, og gennem tidlig involvering er vi medvirkende til at udvikle og optimere de projekter, vi udfører. Vi er med fremme i digitaliseringen af bygge- og anlægsbranchen og har udviklet vores egen planlægningsmetode BIM 5D®, der digitaliserer og effektiviserer vores planlægnings- og beslutningsprocesser.

Bliv en del af teamet

I ZÜBLIN A/S bliver du en del af et team, hvor vi arbejder tæt sammen for at løse de komplekse opgaver. Vi har brug for både fagligt specialiserede medarbejdere og praktikere, der kan lede og bevare overblikket, når det går stærkt. Vi tilbyder et spændende job med mange udfordringer og gode karriere- og udviklingsmuligheder - både i Danmark og i udlandet.
Find mere information på www.zueblin.dk og følg med på LinkedIn og Facebook.

SCS Railways

Share Job