Skip to main content

Driven arbetsledare till kommande infrastrukturprojekt i Stockholm

Posted: 27 Aug 2020 Closes: 26 Sep 2020
Solna, SWE Competitive
Permanent & Full-time SCS_req33269

Ihre Aufgaben

Driven arbetsledare till kommande infrastrukturprojekt i Stockholm

Vill du vara med och utveckla affärsområdet Infrastruktur och skapaframgångsrika team? Vill du vara med och lägga grunden till kommande projekt iStockholm? Vill du vara en del av en internationell koncern? Är det viktigt fördig med hög teamkänsla och sammanhållning på jobbet? Då har vi jobbet för dig!Züblin breddar sin produktportfölj inom grundläggning samt mark och anläggning.Vi söker därför en driven arbetsledare med erfarenhet av mark och anläggningtill våra kommande infrastrukturprojekt i Stockholm.

Enstor del av arbetet som arbetsledare består av att planera projektettillsammans med platschefen, att aktivt medverka till projektets tekniska ochekonomiska genomförande. Du leder och fördelar det dagliga arbetet för dingrupp, yrkesarbetare, maskinister och underentreprenörer. Du tar framarbetsberedningar samt följer upp arbetet. Rollen innebär även att föra dagbokoch kontrollera mot skickade UR, hinder samt uppföljning av utfördaÄTA-arbeten.

Somarbetsledare ansvarar du för att interna och externa riktlinjer och andrabestämmelse följs, kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbetet är en del i dettaarbete. I tjänsten ingår det att aktivt medverka till att arbetsplatsenssamlade kompetens kommer projektet till nytta, att uppmuntra medarbetare tillutveckling och ökad kreativitet.

Vad vi kan erbjuda

Spännandeprojekt, både små som stora - vi har bland annat byggt Söderströmstunneln -Citybanan i Stockholm och koncernen har i dagsläget tre pågående projekt påFörbifart Stockholm
Mångfald- vi jobbar ofta i samarbete med människor och företag från hela världen
Friskvårdssatsande- vi erbjuder bland annat ett generöst friskvårdsbidrag
Internaoch externa utbildningar och utvecklingsmöjligheter inom koncernen

Tjänsten ären tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm, arbetsområdetkommer att vara Stockholm med omnejd. Eftersom tjänsten kräver en delresor är B-körkort ett krav.

Har du frågor kring tjänsten kontakta Tobias Wilén, på +4672 573 45 08. Vi arbetar medlöpande urval, varav tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidenhar gått ut. Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt dock senast den2020-10-30.

Vi ser fram emot din ansökan!

Kort om oss

Züblin Scandinavia är ett helägt svenskt dotterbolag till tyskaEd. Züblin AG och en del av STRABAG, en av Europas ledande byggkoncerner medöver 74 000 medarbetare världen över. Vi har funnits på den svenska marknadensedan 2005. Vi utför arbeten inom grundläggning, djupgrundläggning, anläggningoch infrastrukturprojekt. Vi tror att vägen till framgång handlar om samarbete.Därför är vårt motto "TEAMS WORK".

Ihre Qualifikationen
Kort om dig

Du har en byggteknisk utbildning eller motsvarande teoretiskakunskaper. Därtill har du erfarenhet av produktionsstyrning och uppföljninginom grundläggning och/eller mark och anläggning. Du har kunskaper ientreprenadjuridik, inköp, KMA, produktionsstyrning och ledarskap. Vidare hardu goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift, eftersomspråken används dagligen. Du har även goda kunskaper i Office 365.

Duhar en god kommunikativ förmåga, ett målinriktat arbetssätt, du är engageradoch vill bidra till ett gott resultat. Arbetet innehåller mycket problemlösningoch samarbete med många olika människor och kompetenser, vilket ställer krav påen god samarbetsförmåga och gott ledarskap. Om du stöter på något du inte redankan, vill du nyfiket lära dig mer och utveckla din egen kompetens.

Meriterande

Heta arbeten
Fallskyddsarbete
Ställningsutbildning
Säkra lyft

Über uns
Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann.
Als europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen erstellt STRABAG jährlich weltweit tausende Bauwerke, indem sie die richtigen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammelt. Ohne Teamarbeit - über geografische Grenzen und Bereiche hinweg - wäre dies nicht möglich. Werden Sie Teil unseres Teams!

Vill du vara med och utveckla affärsområdet Infrastruktur och skapa framgångsrika team? Vill du vara med och lägga grunden till kommande projekt i Stockholm? Vill du vara en del av en internationell koncern? Är det viktigt för dig med hög teamkänsla och sammanhållning på jobbet? Då har vi jobbet för dig! Züblin breddar sin produktportfölj inom grundläggning samt mark och anläggning. Vi söker därför en driven arbetsledare med erfarenhet av mark och anläggning till våra kommande infrastrukturprojekt i Stockholm.

SCS Railways

Share Job