Skip to main content

Erfaren planerare

Posted: 26 Oct 2020 Closes: 24 Nov 2020
Solna, SWE Competitive
Permanent & Full-time SCS_req34497

Ihre Aufgaben

Planerare (Planner)

Arbetsbeskrivning
Planerare för anläggnings- och infrastrukturprojekt ansvarar för resurs- och tidsplanering.Planeraren har en central roll i projekten och arbetar för att stöttaprojektledningen i att säkerställa projektens huvudtidplaner och dess framdriftgenom uppföljning och analys.

Ansvar

Planerare ansvarar för att:
 • Upprätthålla aktuelltidplan i projektet
 • Delta i planerings-,samordnings-, och uppföljningsmöten
 • Stödja arbetsledningen iproduktions- och skedesplanering
 • Samordna pågåendeaktiviteter för att optimera nyttjande av resurser/resursplanering underprojektets genomförande
 • Införlivaändrings- och tilläggsarbeten i tidsplanen och avgöra inverkan på projektetsfärdigställande
 • Övervakatidsplanen för att kontinuerligt ge prestandauppdateringar och tidiga varningarom avvikelser.
 • Bestämmaoch genomföra analyser av riskreducerande åtgärder i händelse av försening.
 • Medverkatill att utveckla och förbättra projektets rutiner för planering, uppföljningoch styrning (Best Practise)

Ihre Qualifikationen

Vi vill att du har:
 • Högskole-eller civilingenjörsutbildning
 • Minst5 års erfarenhet av stora civilingenjörsprojekt, varav 3 år som planerare
 • God kommunikation ochpresentationsteknik
 • Engod förståelse för de avtalsenliga, tekniska och kommersiella aspekterna av ettbyggprocessen / infrastrukturprojekt
 • Flytande i engelska och svenska i tal ochskrift
 • Analytiskt, strukturerat arbetssätt
 • Erfarenhet av programvarorna Primavera/ASTA Power Project/MS Project

Über uns
Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann.
Als europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen erstellt STRABAG jährlich weltweit tausende Bauwerke, indem sie die richtigen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammelt. Ohne Teamarbeit - über geografische Grenzen und Bereiche hinweg - wäre dies nicht möglich. Werden Sie Teil unseres Teams!

STRABAG är internationellt ledande i tunneldrivning. Stora internationella projekt, såsom byggandet av Gotthard-Base tunneln i Schweiz och Niagara tunnelanläggningen, bekräftar vår erkända kompetens.Vårt tekniska och organisatoriska know-how i kombination med vår långa erfarenhet erbjuder våra kunder en garanti för ett säkert och tekniskt perfekt projektgenomförande. Vi är erfarna i de olika tunnelbyggnadsmetoderna och anpassar och utvecklar metoderna kontinuerligt för att lösa specifika utmaningar i varje enskilt projekt.Tunnelbyggnad i Sverige kräver omfattande kunskaper om de speciella geologiska villkoren - och erfarenhet inom tunnelbyggnad. Tack vare våra medarbetare i Sverige och ett flertal internationella experter erbjuder avdelningen tunnelbyggnad resursoptimerade, innovativa lösningar för högkomplexa byggnadsprojekt. Vi kombinerar beprövade och nya tekniker - med målsättningen att spara kostnader och att skona miljön.Vårt prestationsspektrum omfattar mark- och betongarbeten, grundbyggnadsarbeten och tunnelbyggnad för vägar, järnvägar samt ledningar. Små projekt som vattenledningssträckor utför vi lika omsorgsfullt som byggnad av stora tunnelanläggningar. Här behövs specialkompetenser. Tunneln för förbindelsen "Norra Länken" krävde fackkunskaper både om tunnelborrning genom berg och genom lös sten. Avgörande vid valet av rätt konstruktion är en tillförlitlig analys av området under marken. Beroende på utgångsläget står våra tunnelbyggnadsexperter därför till tjänst med rådgivning vid valet av lämpligt byggnadssätt. Cut-and-cover- och TBM-tunnel utgör våra speciella kompetenser i detta sammanhang.

SCS Railways

Share Job