Skip to main content

Forretningsutvikler

Posted: 11 Nov 2020 Closes: 11 Dec 2020
Oslo, Norway Competitive
Permanent & Full-time -339080552

BoKlok er et boligkonsept som er utviklet av IKEA og Skanska. BoKlok tilbyr kloke boliger til folk flest som vil bo i et eget hjem, men likevel ha penger til overs til andre ting.

BoKlok tar ansvar for hele verdikjeden fra tomteinvestering, produktutvikling, prosjektutvikling produksjon, salg og gjennomføring. BoKlok har solgt over 11000 boliger i Skandinavia siden oppstart på 90-tallet, og har mål om fortsatt vekst. I produktsortimentet inngår rekkehus og leiligheter i opptil 4 etasjer bygget med moduler av tre. I Norge består BoKlok av et lite og kompetent team på Skanska sitt hovedkontor i Oslo, men operasjonelt underlagt BoKlok Housing AB i Sverige. Vi trekker på Skanska sin solide kompetanse på en rekke fagområder, og har en svært engasjert BoKlok organisasjon i Sverige med oss i vårt daglige arbeid.

Forretningsutvikler

Forretningsutvikling innebærer søk etter, og fremforhandling av kjøps- eller opsjonsavtale på tomter vi kan bygge våre standardiserte boliger på. Som forretningsutvikler forventes det at du har markedskunnskap i regionen rundt hovedstaden (sentrale deler av Viken Fylke) og ett velutviklet nettverk blant meglere, eiendomsutviklere og andre investorer/eiendomsbesittere i regionen. Du utnytter ditt nettverk og dine offensive og kreative egenskaper til å få gjennomslag for våre forretningsideer.

Vi tilbyr:
 • Muligheten til å jobbe med et meningsfylt boligkonsept som bidrar til et bedre samfunn
 • En plass i et sosialt, upretensiøst og inkluderende team
 • Et godt miljø og faglig dyktige kolleger i Skanska
 • En viktig rolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram
 • Vi er opptatt av at du utvikles som individ, for da utvikler du BoKlok

Ansvar :
 • Ansvarlig for å identifisere og fremforhandle tomtekjøp i tråd med tomtekjøpsstrategi for hver av de utvalgte kommuner/markedsområde
 • Ansvarlig for å gjennomføre planprosesser og reguleringsplanarbeid
 • Utvikle og benytte relasjoner til lokale myndigheter, lokale meglere og interessenter/investorer for å få gjennomslag for våre forretningsideer
 • Utvikle og kontrollere volumstudier for å sikre at tomten kan levere på virksomhetsmålene.
 • Være oppdatert bolig- og planleggingspolitikk for å identifisere investeringsmuligheter

Kvalifikasjoner:
 • Relevant bachelor- eller mastergrad innen jus, finans, eiendomsutvikling, bygg eller annet
 • Dokumenterbar erfaring fra eiendomsutvikling
 • God forretnings- og finansiell forståelse
 • Erfaren i å vurdere eiendomsverdi eller demonstrere en forståelse av verdivurderingsprosessen

Egenskaper:
 • Du er offensiv, kreativ og har en høy grad av gjennomføringsevne
 • Du har godt utviklet forretningssans og evne til å lande en avtale
 • Du er initiativrik, og kjenner ansvar for å oppnå resultater
 • Du stiller spørsmål til det etablerte, er innovativ, og trigges av å finne nye og gode løsninger
 • Du samarbeider godt med andre og handler på eget initiativ
 • Sterk relasjonskompetanse
 • Analytisk og god forståelse for risikohåndtering

Høy etisk standard er en selvfølge for oss. Du må også kunne identifisere deg med våre verdier; Vis ansvarlighet, Vær åpen og ærlig, Bli bedre - sammen og Skap kundeverdi

Skanska er opptatt av å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Arbeidssted er våre nye og moderne lokaler på hovedkontoret i Sundtkvartalet i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes innenfor BoKlok sitt geografiske fokusområde på Østlandet.

Søknadsfrist: 29.11.2020

Kontakt:
Simen Granerød, Leder Forretningsutvikling BoKlok - tlf 934 89 864
Hans Marius Nygaard, HR Rådgiver, tlf 971 51 816

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 34 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Additional Information
 • Location: Oslo, Norway
 • Schedule: Heltid
 • Employee Status: Fast
Statements

SCS Railways

Share Job