Skip to main content

Lærlinger - Asfalt

Posted: 20 Nov 2020 Closes: 20 Dec 2020
Norway, Norway Competitive
Permanent & Full-time SKA_SKA000CBW

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 34.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger, og har en industriell produksjon av ulike produkter. I Norge er det per i dag asfalt og bergmaterialer som utgjør leveransen, mens selskapet i resten av Norden også tilbyr betong, infraservice og maskinutleie. Vi produserer ulike typer asfalt på våre fabrikker, og utfører blant annet asfaltering av motorveier, flyplasser, industriområder, offentlige og private veier. Vi har i dag aktivitet på Østlandet og på anleggsprosjekter rundt om i landet. Vi følger både vanlige 5 dagers arbeidsuker og skiftordninger.

I vår asfaltsvirksomhet søker vi nå etter flere lærlinger med oppstart mai/juni 2021. Du kan få anledning til å jobbe på et av våre utleggingsprosjekter, på fabrikk eller i laboratoriet.

Skanska er en av Norges største lærebedrifter, vi kan gi deg fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

Vil du bli lærling i vår anleggsvirksomhet?

Hvordan ser læretiden ut?

Du vil bli en del av et arbeidslag og du vil få en fadder som følger deg opp gjennom læretiden i 2 år. Oppfølgingen sikrer deg variert praksis og innføring i faget i henhold til læreplanen. I tillegg vil du bli fulgt opp av en leder og av Opplæringskontoret. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til Opplæringsloven.

Arbeidsoppgaver

Opplæring i ditt fag i henhold til fastlagt læreplan

Kvalifikasjoner

Fullført og bestått videregående skole VG1 og VG2

Lite fravær

Egenskaper

Vi søker etter initiativrike og motiverte lærlinger med interesse for asfaltfaget.

Du bør være ansvarsbevisst og like å samarbeide med andre.

Vi kan tilby

Fagopplæring av høy standard og spennende prosjekter i læretiden.

Lønn i henhold til tariffavtale.

Arbeidssted vil være på våre anleggsprosjekter i hele landet

Kontakt:

HR-sjef Svitlana M Hammer, tlf. 98210784

Søknadsfrist: 31.05.2021

Additional Information
  • Location: Norway
  • Schedule: Heltid
  • Employee Status: Fast
Statements

SCS Railways

Share Job