Skip to main content

Job search results found: 4 Construction & Skilled Trades Jobs

List of jobs

Kierownik Robót / specjalność mostowa

Posted: 27 Nov 2020 Closes: 27 Dec 2020
Poznań, Poland Competitive
Permanent & Full-time SKA_SKA000CC3
Dołącz do Obszaru Inżynieryjnego Wrocław - Poznań i wesprzyj rozwój specjalności mostowej w Skanska.Będziesz zajmować się: planowaniem, kierowaniem i nadzorowaniem realizacji robót budowlanych zgodnie z wymaganiami ogólnymi kontraktu, wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacją projektową, harmonogramem robót i wytycznymi wewnętrznymi realiz...

Geodeta

Posted: 27 Nov 2020 Closes: 27 Dec 2020
Mazowieckie, Poland Competitive
Permanent & Full-time SKA_SZE000002
Dołącz do Obszaru Warszawa Budownictwa Inżynieryjnego i wesprzyj rozwój Skanska w bieżących projektach.Będziesz zajmować się:wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych geodezyjną obsługą inwestycji (geodezyjne opracowanie projektu, tyczenie i inwentaryzacja robót drogowych i sieci uzbrojenia technicznego) obsługą systemu 3D sterowania maszyn...

Tilbudsleder / Prosjektutvikler

Posted: 27 Nov 2020 Closes: 27 Dec 2020
Stavanger, Norway Competitive
Permanent & Full-time SKA_BYG00004E
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag ca. 35.000 medar...

Temporary Works Coordinator

Posted: 27 Nov 2020 Closes: 26 Jan 2021
London Borough of Camden, GB Competitive
Fixed term & Full time scs-railways/20201127195645
Reporting to the Area Temporary Works Manager, the Package Temporary Works Coordinator (TWC) must have a proven track record acting as a TWC on large scale civil engineering projects. Knowledge and experience are the key attributes for the role along with strong interpersonal organizational team working skills and the ability to communicate clearly...