Skip to main content

Trainee Journalist

Posted: 3 Sep 2020 Closes: 3 Nov 2020
Cardiff Competitive
Permanent & Full-time itv/200001IM

Newyddiadurwr dan Hyfforddiant  


Ydych chi’n barod am her?  Oes gyda chi drwyn am stori? 


Ydych chi wedi meddwl am yrfa fel newyddiadurwr digidol?  


Mae ITV Cymru, mewn partneriaeth gyda S4C yn chwilio am bobl brwdfrydig sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd newyddiaduraeth yn y Gymraeg. 


Byddwch yn dilyn cynllun hyfforddiant am 9 mis, yn creu cynnwys digidol ffurf fer i Hansh ac yn cael profiad o newyddiadura ar straeon materion cyfoes a gwleidyddol o fewn ITV Cymru Wales. 


Bydd gennych syniadau i greu cynnwys digidol arloesol i gynulleidfaoedd newydd ac angerdd i chwilio am straeon amrywiol o gorneli o Gymru sydd weithiau yn cael eu tan-gynrychioli.Am fwy o wybodaeth ewch i  www.itvjobs.comMae ITV wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, yn arbennig gan bobl anabl, lleiafrifoedd ethnig neu bobl o gefndir difreintiedig.

 

“ITV, lle mae creadigrwydd, amrywiaeth a chydweithio yn ein rhoi wrth galon diwylliant poblogaidd.”
Dyddiad Cau: 21ain o Fedi 2020Lleoliad - Caerdydd(ond yn hyblyg) 

Llawn Amser

Cytundeb: 9 mis  Sgiliau Allweddol - 


Greddf Newyddiadurol 

Meddyliwr Creadigol

Diddordeb brwd mewn newyddion a materion cyfoes. 

Dealltwriaeth dda o blatfformau a strategaethaudigidol

Sgiliau cyfathrebu a iaith cryfTrainee Journalist


Are you ready for a new challenge? Do you have a nose for a story? 


Have you thought about a career in digital journalism? 


ITV Cymru Wales, in partnership with S4C  are looking for enthusiastic individuals who are keen to develop their career in the world of Journalism, creating content in the Welsh language. 


You will follow a training programme for 9 months, creating short-form digital content for Hansh and you will gain experience working as a Journalist on political and current affairs stories within ITV Cymru Wales. 


You will have an abundance of ideas about how to create innovative digital content to target new audiences. You will also have the drive and passion to find a variety of stories from the corners of Wales that are sometimes under-represented. 


For more information go to www.itvjobs.com


ITV is committed to increasing the diversity of its workforce and we strongly encourage applications from candidates from all backgrounds.


"ITV, where creativity, diversity and collaboration put us right at the heart of popular culture."Closing date: 21st of September 2020Location: Cardiff (Flexible) 

Full-time 

Contract: 9 months Fixed Term
Key Criteria - 


Journalistic instinct

Creative thinker 

Passion for news and current affairs 

Good understanding of digital platforms and strategies 

Good communication and language skills

ITV

Share Job